Stypułki Borki, S. Giemzino, S. Koziołki. S. Święchy i S. Szymany, wsi szlacheckie, pow. mazowieck, gm. Piszczaty, par. Kobylin. S. Szymany leżą nad rz. Śliną. W 1827 r. S. Borki miały 12 dm. , 65 mk.: Giemzino 10 dm., 52 mk.; Koziołki 4 dm., 25 mk.; Święchy 12 dm., 67 mk,; Szymany 26 dm., 155 mk. Wspomniane w aktach sądow. z 1524 i 1527 r. (Gloger, Ziemia bielska).

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

Uwagi: dm - ilość domostw; mk - ilość mieszkańców