Romejki, wś. i dobra, pow biał, w 2 okr. Pol., gm. Juchnowiec, o 11 w. od Białegostoku, folwark, pow białostocki, Czarkowskich z chutorem Kojrany 257 dz.

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

Uwagi: dm - ilość domostw; mk - ilość mieszkańców