Radule, Radule Szlacheckie i Włościańskie wś nad rz. Narwią, pow. mazowiecki, gm. Stelmachowo, par. Tykocin, posiada wiatrak 1 1169 mr. Obszaru. Mieszka tu drobna szlachta i włościanie. W 1827 r. było 6 dm., 23 mk. Z. Gloger odnalazł tu zabytki z epoki krzemienia (ob. t. VI, 909).

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

Uwagi: dm - ilość domostw; mk - ilość mieszkańców

W roku 1891 Radule Szlacheckie zamieszkiwało 8 gospodarzy, na jednego z nich przypadało przeciętnie 7,3 ha. Całość to 76, w tym ziemi ornej 34. Dane TWSK 1891, t VI, s 54 -57.

Źródło: Małgorzata Dajnowicz - Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku