Juchnowicze, Juchnowiec, wieś kościelna, pow. białostocki, zarząd gminy juchnowieckiej leży w 2 okręgu administracyjnym dobryniewskim, oddalone od Grodna wiorst 96, od Białegostoku 14, od Dobrzyniewa 14. Par. kościół katolicki Św. Trójcy z muru został wzbiesiony 1547 r przez podskarbiego litewskiego Stanisława Włodka. Parafia katolicka dekanatu białostockiego., dusz 2932.

Wieś ma 35 dm i 287 mk. 34o dz własności, 33 dz kościelne, dobra Lachnickich mają 845 dz. Gmina obejmuje 70 miejscowości i 660 dz włościańskich (4579 mk włościan uwłaszczonych na 5478 dz). Nadto w gminie jest 6752 dz. większej posiadłości i 72 dz. kościelnej.

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

Uwagi: dm - ilość domostw; mk - ilość mieszkańców

Inne żródła: Anna Laszuk - Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku. Warszawa 1999 oraz Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku. Warszawa 1998.

W pierwszej połowie XVII wieku Juchnowiec i Wólka znajdowały się w rękach Włoszków. W latach 60 - 70 tych właścicielami byli Sławgórscy, Obie rodziny były skoligacone ze Szczawińskimi, którzy przejęli własność obu wsi.


Sanktuarium MB Królowej Rodzin w Juchnowcu

żródło http://www.bialystok.opoka.org.pl/sankt/sankt6.php#historia

Przed 450 laty, w 1547 roku, Stanisław Zachariaszewicz Włoszek Podskarbi Wielkiego Księstwa Litewskiego ufundował dobra i uzyskał pozwolenie na erygowanie Parafii, wybudowanie kościoła i ustanowienie proboszcza w Parafii Rzym-Kat, pw. Trójcy św. w Juchnowcu. Już w pierwszym starym kościele znalazł się niewielki Obraz Matki Bożej malowany olejno na desce typu Hodegetrii, przykryta srebrno-złotą szatą. Zasłynął niezwykłymi łaskami lub wręcz jak pisano w czasie wizytacji już w I633 roku- Cudami. Nastąpił niezwykły rozkwit kultu Matki Bożej (po sanktuariach w Ostrej Bramie, Różanymstoku i Kościele św. Michała w Wilnie, było to w tamtym czasie najbardziej znane sanktuarium w Archidiecezji Wileńskiej).

Jednym z dowodów na to są zapisy wielkiej ilości wot przeznaczonych później na potrzeby Ojczyzny, za czasów Biskupa M.Paca.

Dzięki opiece MB. Parafia w Juchnowcu nie poddała się Reformacji, chociaż stało się to w sąsiednich parafiach.

Kult osłabł w końcu XIX wieku. Lecz wśród ludu zachowały się wspomnienia dawnych cudów i niezwykłych zdarzeń (np. z czasów ostatniej wojny),modlitwy i pieśni, oraz cześć i wielka miłość do Matki Bożej Juchnowieckiej

6.X1 I996 roku. J.E.Ks.Abp.S.Szymecki nadał tytuł:"Matka Boża Królowa Rodzin", wraz dniem Odpustu 2 lipca.