Hermanówka, wś i dobra, pow. białostocki, gm. Juchnowiec, 9 i 12 w. od Białegostoku. Wś ma 234 dz,; dobra, własność Dornów, 800 dz.

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

            Z powyższym zapisem ciekawie koresponduje znaleziona przeze mnie informacja, iż w 1894 roku połowę własności Dornów (400 dziesięcin) zakupili włościanie (w większości byli to -  poza Józefem Andrukiem z Wólki i Józefem Merlińskim z gminy zabłudowskiej - mieszkańcy wsi Hermanówka). 

Świadectwo grodzieńskiego Gubernatora z dnia 20 marca 1893 roku ich wymienia:

Michał Rogowski s. Michała, Adam Bućko s. Andrzeja, Józef Kajewski s. Pawła, Jan Ciereszko s. Stanisława, Józef Bućko s. Konstantego, Michał Gierej s. Michała, Paweł Waluk s. Jana, Andrzej Dakowicz s. Andrzeja, Antoni Arcisz s. Jana , Michał Bućko s. Andrzeja , Marcin Gryniewski s. Pawła, Wawrzyniec Ostaszewski s. Michała, Jan Kajewski s. Pawła, Józef Ciereszko s. Stanisława, Józef Ładny s. Jana, Michał Wesołowski s. Macieja, Józef Wesołowski s. Pawła, Piotr Rogowski s. Michała, Andrzej Bućko s. Andrzeja , Mikołaj Gaiński s. Michała , Józef Andruk s. Andrzeja , Józef Merliński s. Józefa.