Faszcze, wś. szlachecka , pow. mazowiecki, gm. I paar. Sokoły. W 1827r. było 33 dm. i 166 mk.

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

Uwagi: dm - ilość domostw; mk - ilość mieszkańców

W roku 1891 Faszcze (skąd wywodziła się jedna z moich gałęzi po kądzieli) zamieszkiwało 36 gospodarzy, na jednego z nich przypadało przeciętnie 3,7 ha. Całość to 133 ha, w tym ziemi ornej 74. Dane TWSK 1891, t VI, s 54 -57.

Źródło: Małgorzata Dajnowicz - Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku