Bruszewo, wieś i folwark nad rzekę Śliną, pow. mazowiecki, gm. i par. Sokoły. Przestrzeń folwarczna m. 935. Do 30 włościan należy ziemi m. 142. R. 1827 liczyła 48 dm. 352 mk. Wspominana w dokumentach 1448.

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

Uwagi: dm - ilość domostw; mk - ilość mieszkańców

W roku 1891 Bruszewo (skąd wywodziła się jedna z moich gałęzi po kądzieli) zamieszkiwało 49 gospodarzy szlachciców oraz 51 włościan, na jednego gospodarz a przypadało przeciętnie 3,4 ha. Całość to 346 ha, w tym ziemi ornej 168. Dane TWSK 1891, t VI, s 54 -57.

Źródło: Małgorzata Dajnowicz - Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku