11 kB Niwińscy herb Paprzyca

Niwińscy nie są opisani w herbarzach ani Niesieckiego ani Bonieckiego.
Ignacy Kapica Milewski przypisuje im herb Paprzyca.

K. Niesiecki tak opisuje herb Paprzyca Zowie się ten herb inaczej Kuszaba, domyślamy się że tenże sam herb w Statucie Łaskiego zowią Ruchaba, ba i Bychawa, kiedy go Monstold na sejmie Hrodelskim na siebie i na sukcesorów, swoich przyjmował, fot. 127. powinien zaś być kamień młyński o góry postawiony, szarego koloru, z żeleźcem we środku, jak do mełcia, w polu białym, na hełmie osiem szczeniąt. Tak go opisują Paprocki w Gnieździe fol. 1059. O herb. fol. 502. Okol. t. 1. fol. 511. Klejnoty fol. 62. Biel. fol. 719. Z Czech ten herb przyniesiony do Polski być mienią za Bolesława Wstydliwego,...