13 kB Łapińscy herbu Lubicz

W swoim dziele Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845 Kasper Niesiecki pisze:
Jana Łapińskiego męża wojennego, wspomina Konstytucja 1631. fol. 49. Jan Łapiński (herbu Lubicz) dziedzic wsi Łowczowek w Gallicji c. austr. cyrkule Bocheńskim, syn Pawła z Staniszewskiej a wnuk Kaspra Łapińskiego, złączony z Barbarą Witowską miał potomstwo, z tego: Franciszek z Anną Warzyńską, miał synów Józefa, Antoniego, Michała i Tadeusza: z tych Antoni Łapiński dziedzic dóbr Łazan, Jawczyc i Woli w Gallicji w cyrkule Bocheńskim miał za sobą Józefę Zulińską z Russockich pochodzącą. Synowie Antoniego: Ignacy, członek stanów Gallicyjskich dziedzic na Dalastowicach w cyrkule Tarnowskim, ożeniony z Józefą z hrabiów Ankwiczów, córką Tadeusza i Katarzyny z Małachowskich: drugi syn Antoniego, Karol, dziedzic na Dzwonkowicach w cyrk. Przemyskim, członek stanów Gallicyjskich ożeniony z Hijancyntą z hrabiów Drohojewskich zrodzoną z Wiktora i Magdaleny z Łosiów, z córką byłego kasztelana Przemyskiego i gener. wojsk Polskich, z tą ma syna Henryka i córek dwie z których jedna poślubiona Gutowskiemu, druga panną. - Z dokumentów przysłanych Wydawcy.

A dalej o herbie

Ma być podkowa jak w Dąbrowie albo Pobogu ułożona, z dwiema krzyżami, z których jeden, na wierzchu podkowy, drugi we środku jej, pole powinno być błękitne, krzyże białe, na hełmie trzy pióra strusie: tak go opisują, Paprocki w Gnieździe fol. 1101. O herb. fol. 334. Okolski tom. 2. fol. 185. Klejnoty fol. 65. Bielski fol. 134. Okazją tego herbu opisał Baszko, gdzie powiada, że w bitwie z [str. 142] Prusakami nabyty w roku 1190.