13 kB Grochowski herbu Lubicz

Tak o nich pisze Kasper Niesiecki, w Herbarzu Polskim, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845)
W Podlaskiem województwie, piszą się z Grochow, jednaż ich dzielnica z Wierzbowskiemi. Franciszek Grochowski tego herbu, długim [str. 284] przeciągiem lat w wojsku Litewskim zasłużony, wziął dziedzictwem dobra Wilamowice, i Worobice, w województwie Brześciańskiem leżące, przez Konstytucją 1661. fol. 17. Jędrzej kantor Uniejowski, pleban Opatowski, poeta niepospolity. Są i w dalszej Litwie, rozumiem że tegoż herbu, jako Hieronim Tobiasz, który z żoną swoją Elżbietą Aleksandrą Szczawińską, fundowali nasz nowicjat w Nieświeżu in Monte Angelico. Marcin i Daniel w Orszańskim powiecie 1632. Mikołaj w Wileńskim, któryś z nich miał za sobą Borchowską herbu Lubicz.

Zaś dalej o herbie:

Lubicz herb. Ma być podkowa jak w Dąbrowie albo Pobogu ułożona, z dwiema krzyżami, z których jeden, na wierzchu podkowy, drugi we środku jej, pole powinno być błękitne, krzyże białe, na hełmie trzy pióra strusie: tak go opisują, Paprocki w Gnieździe fol. 1101. O herb. fol. 334. Okolski tom. 2. fol. 185. Klejnoty fol. 65. Bielski fol. 134. Okazją tego herbu opisał Baszko, gdzie powiada, że w bitwie z [str. 142] Prusakami nabyty w roku 1190.