13 kB Gąssowski herbu Grzymała lub Garczyński. Gąsowski, w Podlaskiem województwie. Aleksander Gasowski stolnik ziemi Bielskiej podstarości i sędzia grodzki Brański, poseł na konwokacją 1696. podpisał konfederacją generalną. Aleksy 1703. komisarz z sejmu Lubelskiego 1703. do rozgraniczenia między województwami Mazowiekiem i Pruskiemi. Constit. fol. 22. Gaszowski podkomorzy Bielski, miał za sobą Joannę Zwierzownę podczaszankę Brzeską Litew. z której córka Eleonora mniszką, druga Konstancja Kuczyńska chorążyna Bielska. N. Skarbnik Podlaski, żona jego Antonina Lewicka. W księstwie Litewskim Stanisław Gąsowski Skwarko 1700. W roku 1788. Ignacy Gąsowski burgrabia Warszawski. - Przy pisy Krasicki. [str. 79].

herb Grzymała Niesiecki (t. 4 s. 317-323)
Grzymała herb. Nie wszyscy jednakowo, herbu Grzymała zażywają. Jedni trzy wieże na tarczy noszą, z bramą otwartą, z podwiedzioną kratą, bez męża w bramie stojącego, na hełmie także trzy wieże, i pięć piór strusich za niemi, wieże powinny być czerwone, pole tarczy żółte; na hełmie jednak jedna we środku z wież prosto w górę idzie wyniesiona, dwie z boku, niby -nakłonione na bok. Taką symetrią herbu tego, szczycą się Oleśniccy, Potuliccy, Grudzińscy, według Łukasza. Paproc. de Origin. Stemm. Grzymała. Drudzy, ze wszystkim takież baszty kładą, ale w pośrodku bramy mąż zbrojny stoi z mieczem w górę zaniesionym w prawej ręce. Tego herbu pospoliciej inni Grzymalitowie zażywają. Trzeci, mur mają w sześć rzędów, na nim trzy sobie równe baszty stoją, bramy ani żołnierza nie masz, nad hełmem i koroną toż wszystko jest, co i u pierwszych. Czwarci, mur także noszą w sześć rzędów, ale na wierzchu niby zębaty, jak pospolicie mury koło fortec bywają, o trzech zębach, czyli przedziałach albo blankach, na hełmie orle skrzydło barkiem w prawą tarczy obrócone, które strzała przeszywa w poprzek żeleźcem w lewą tarczy obrócona, drudzy nad hełmem kładą proporzec: ten herb zowie się odwaga, albo mur Konopackich, bo się nim ta familia pieczętowała, przyniesiony do Prus za Krzyżaków z Brunświku, Luc. Paproc. tamże. Bielski fol. 110. [str. 318] powiada, że ten herb Grzymała przyszedł do nas z Niemiec z Świdrygierem biskupem Kruszwickim, koło roku 1129. Drudzy, jako Łukasz Paproc. o pierwszym herbie Grzymała, twierdzi, że jeszcze za czasów Lecha do Polski zawitał.