5 kB Drągowski herbu Jastrzębiec w Herbarzu Niesieckiego

Kasper Niesiecki w Herbarzu Polskim, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845) tak pisze:
...w Łukowskiej ziemi. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisał. Noszą w herbie swoim podkowę, barkiem do góry na dół rogami, na niej krzyż, a na hełmie Jastrząb, pierścień w pysku trzyma, i to zowią Jastrzębcem. Są i w Podlaskiem województwie, w ziemi Bielskiej, z których jeden był sędzią i podstarościm Bielskim tamże w ziemi Bielskiej, czego dowodem są akta grodzkie Brańskie. Wojciech Drągowski z Anną Mieńską, miał syna Adama, komornika, i sądów na ten czas fiskalnych w ziemi Bielskiej sędziego, i drugich synów. N. w zakonie Franciszkańskim regens studii w prowincji Litewskiej tymi czasy. Do tych może Drągowskich Jastrzębczyków należy Marcin lub innego imienia Drągowski Jezuita przez lat więcej jak 30 sławny zakonu swego prokurator w trybunałach. Wstąpił do zakonu będąc już mecenasem w trybunale. Mąż wielką wiadomością prawa Polskiego znamienity. Żył jeszcze roku 1774. - W r. 1778. Jakub Drągowski podwojewodzy Mielnicki - Krasicki.

Herb Jastrzębiec Niesiecki opisuje tak:
Na tarczy w polu błękitnym podkowa złota, końcami prosto do góry obrócona, w jej środku krzyż, na hełmie nad koroną Jastrząb, z skrzydłami trochę do lotu wzniesionymi, w prawą tarczy całym sobą skierowany, z dzwonkami i pęcinami, w szponie prawej trzyma takąż podkowę z krzyżem, jako i na tarczy. Tak go opisują Paproc. o herb. f. 115. Okol. tom. 1. fol. 315. Potocki Poczet herbów fol. 117. Bielski fol. 83. Kojał. in M5.

5 kB
Jednak Kapica Milewski Drągowskim przypisuje herb Ślepowron
Barkiem prosto do góry podkowa stoi, na niej krzyż, na krzyż u Kruk czarny trochę wspięte do lotu mając skrzydła, w prawą tarczy obrócony, w pysku złoty pierścień trzymając, pole tarczy błękitne, podkowa biała, na hełmie nad koroną takiż kruk. Paproc. w Gnieździe fol. 1039. o herb. fol. 312. Okol. tom. 3. fol. 121. Biel. fol. 172.