12 kB Brzozowscy herbu Korab.

Kasper Niesiecki w Herbarzu Polskim, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845) tak pisze:
W Podlasiu gniazdo domu tego. Teofil podkomorzy Bielski, poseł na sejm Lubelski, podpisał unią Litwy z koroną w roku 1569. Constit. fol. 172. O Sebastianie Brzozowskim świadczą konstytucje 1577. fol. 321. Marcin podstoli Podlaski o którym częsta wzmianka w konstytucjach w roku 1590. fol. 603. et 1591. fol. 632. et 1598. fol. 726. Krzysztof podkomorzy Bielski, komisarz z sejmu do rozgraniczenia księstwa Pruskiego od Mazowsza i Podlasia, województwa także Lubelskiego od Brzeskiego Litewskiego i znowu Podlasia od Brzeskiego Constit. 1591., ful. 617. et 1611. fol. 19. et 21. et 1596. fol. 683. Bernard kwitnął w roku 1595. Constit. fol. 677. Hieronim chorąży Bielski w roku 1616. z sejmu komisarz do tejże funkcji co i Krzysztof Constit. fol. 30. Krzysztof pisarz ziemski Bielski, poseł na sejm w roku 1618. stamtąd deputowany na trybunał Radomski. Constit. 1618. fol. 4. et 1620. Krzysztof drugi, podczaszy Podlaski poseł na sejm w roku 1636. Constitut. fol. 18. et 1638. fol. 58. stamtąd do lustracji dóbr królewskich w Mazowszu i Podlasiu ordynowany, posłował drugi raz na konwokacją generalną. Constit. 1631. fol. 25.Jan Hieronim podczaszy Podlaski, poseł na sejm w r. 1678. i komisarz stamtąd deputowany do rozgraniczenia między królewskimi dobrami i podkomorzego Bielskiego Constitut. fol. 39. Krzysztof podczaszy Czerniechowski, którego się dwóch synów zostało, Franciszek i Jędrzej. Jan Tobiasz cześnik Czerniechowski, Mikołaj, Benedykt, Franciszek, Teofil na Dubicach, podpisali elekcją Jana III.

A dalej o herbie:

Korab herb. Korab żółty w polu czerwonem, z masztem szarym powinien być. Toż samo w hełmie. Tak go opisują Paprocki w Gnieździe fol. 509. o herbach fol. 462. Biel. fol. 113. Okol. tom. 4., fol. 413. i tom. 2. fol. 179. Klejnoty, fol. 56. MS. P. Kojałow. kiedyś i żaglu u masztu, jaki więc pospolicie w wodnych statkach bywa, używali; a potem dla nowych zasług, wieżą miasto masztu przydano im, na wierzchu zębatą. Paproc. w Gnieździe powiada, że z Niemiec ten herb przyniesiony do Polski, od niejakiego rycerza nazwanego Miorsz: w pośledniejszej księdze o herbach twierdzi, że z Anglii przyszedł z tymże kawalerem: Biel. poświadcza o Anglii; inni mówią, że go Robert biskup Krakowski pierwszy wniósł do Polski.