PODLASKI RODOWÓDHistoria województwa podlaskiego jest niezwykle powikłana i dotąd budzi liczne spory wśród historyków. Obecny obszar województwa podlaskiego nie pokrywa się z terytorium historycznego Podlasia i bywa, że budzi niekiedy emocje także wśród samych mieszkańców województwa.

Nie jestem historykiem stąd nie podejmuję się stawać w tych sporach po jakiejkolwiek stronie. Historię czuję bardziej sercem i duszą. Szczęśliwie podlaska tożsamość ziemi, którą zamieszkiwali wszyscy moi przodkowie, zwanej ongiś Bielską, nigdy nie była kwestionowana. To uprawnia mnie, poza sentymentem, do powoływania się na podlaskie korzenie.

Moje Podlasie to Ziemia będąca wynikiem przemieszania kultur, narodowości, religii. Podobnie skomplikowana była historia osadnictwa.

Chcąc przypadkowym gościom tej strony przybliżyć złożoność przeszłości "mojego" Podlasia i jego wielokulturowość zamieszczam na niej kilka tekstów, które mogą w tym pomóc.


Niżej przedstawiam dwie mapki: z lewej - "Kierunki i zasięgi osadnictwa w wiekach XIV - XVIII" i z prawej - "Główne linie podziału dialektów Białostoczcyzny" / źródło - http://www.harazd.net  /

Mapa nr 1 - Kierunki i zasięg osadnictwa w w. XIV-XVII Atlas Gwar Wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, Tom I, Polska Akademia Nauk Instytut Słowianoznawstwa, 1980 r, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich pod redakcją Stanisława Glinki

Mapa nr 2 - Główne linie podziału fonetycznego badanych dialektów Białostocczyzny Atlas Gwar Wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, Tom I, Polska Akademia Nauk Instytut Słowianoznawstwa, 1980 r, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich pod redakcją Stanisława Glinki

Mapa nr 1
84 kB
Mapa nr 2
53 kB

[kliknij miniaturkę mapy by powiększyć]
[kliknij powiększenie by wrócić]