Jamiołkowscy w księgach stanu cywilnego


W tym dziale umieszczone są wyniki kwerend prowadzonych w księgach stanu cywilnego parafii Sokoły i Płonka Kościelna. Wykazy dotyczą jedynie osób o nazwisku Jamiołkowski. W zamyśle chciałbym poszerzyć je o inne sąsiednie parafie.