Legendę i historię herbu Doliwa potwierdza w Poczcie herbów XVI - wieczny poeta Wacław PotockiPoczątek


Porajem się herb polski, jedna Róża, mieni,

po tym trzema kwiatami w Doliwie rumieni.

Widywałem, że tę krew, którą cyrulicy

Puszczają, pod Różą więc leją ogrodnicy.

Któż skrytych dociec może tajemnic natury?

Krzewi się i rumieńsze snadź rodzi purpury.

Taż przyczyna Doliwie, że z jednego kłącza.

Rycerską krwią oblana, na trzy się rozłącza.

Insze herby z obcego przynoszone kraju

Ta swe kwiaty z korzenia puściwszy Poraju,

W Mazowszu, kiedy Poraj tamto gromi książę

Pod Liwą, starym zamkiem najpierw zawiąże,

Kwitną w obozach, kwitną senatorskie stołki

Zasiadając, wesołe podnoszą wierzchołki.


Wacław Potocki, Poczet herbów, 277
Wspomnianą przez Długosza skłonność doliwczyków do pijatyki utrwalił tenże Wacław Potocki


Epitafium pijanicy herbu Doliwa


Szlachcic zacnego domu i herbu Doliwa

po wyjściu dusze z ciała w grobie spoczywa.

Trzy róże miał w pieczęci, że je ustawicznie

Podlewał, dlatego też kwitnęły mi ślicznie.

Teraz zbladły i spadły, na tak wielkie suszy,

Ciało zgniło, bądź, Panie, miłościwy duszy,

Żeby języka palcem nie przyszło mu kropić,

napił się tyle, żeby miał i po śmierci co pić.


Wacław Potocki, Poczet herbów, 281NIEKTÓRE INNE ZAPISY O HISTORYCZNYCH JAMIOŁKOWSKICH

Ks. Wojciech Wiiuk Kojałowicz Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator Kraków 1905, wymienia następujących Jamiołkowskich:

 • Hieronim Jamiołkowski podczas elekcyi Władysława IV naznaczony od strony rycerstwa do podpisania paktów,
 • Jan Jamiołkowski z Towarzystwa Jezusowego dwukrotny prowincyał litewski,
 • Stanisław Jamiołkowski około r.1621.

  Dwaj Jamiołkowscy:  Andrzej i (nieznany z imienia) byli elektorami województwa Podlaskiego podczas elekcji Augusta II 27 czerwca 1697 . Źródło: Volumina Legum tom V Suffragia Województw y Ziem Koronnych y Wielkiego X Litewskiego (str 455);
  Grzegorz  Jamiołkowski z Ziemi Bielskiej był z kolei elektorem na wyborze króla Stanisława Augusta 27 lipca 1764 roku. Żródło: Volumina Legum tom VII na str 128 Diploma Elektoris, Akta sejmu Wielkiego Elekcji Nowego Króla
  .
 • Bitwa pod Beresteczkiem
  Przypadkowo udało mi się znaleźć oblatowany w księdze brańskiej (już w 1651 roku) rejestr uczestników bitwy pod Beresteczkiem w 1651 roku. Można z niego wyczytać iż
  Spod chorągwi Jegomości Pana łowczego nurskiego kompaniey którzy oddawali pieniendzy wedle kontrybuti publicnie w obozie pod Beresteckiem die 14 jully Anno 1651 byli:
  Imość Maciej Jamiołkowski 24 (chyba groszy)
 • Imość Paweł Jamiołka 12
 • zaś wśród tych co nie dali Imość Jakub Jamiołka

 • W dokumentach metrykalnych parafii Rutki Kossaki, około 1730 roku, jako Burgrabia Zambrowski   wymieniany jest Jan Jamiołkowski, mąż Petronelii Tymińskiej. 

W swoim opracowaniu "Ci wielcy Polacy to nasz rodzina" dr Marek Jerzy Minakowski wylicza następujących: Jemiałkowski, Jemiołkowski itp.

Andrzej Jemiołkowski (dw.40203) ca 1570-ca 1620 & Ludmiła Bniński z Bnina h. Łodzia (dw.40095) ca 1580-ca 1630
Elżbieta Jemiołkowski (dw.64859) ca 1620-1666 & Jerzy Ścibor-Poniecki z Chełmu i Woli h. Ostoja (dw.64845) ca 1590-ca 1630
Jan Jemiałkowski (dw.59046) ca 1640-ca 1690 & Marianna Muchliński (dw.59017) ca 1650-ca 1690
Katarzyna Jemiałkowski (dw.52081) ca 1630-ca 1670 &1645 Maciej Miecznikowski (dw.52062) ca 1640-ca 1680
Katarzyna Jemiałkowski (dw.63911) ca 1610-ca 1660 & Aleksander Pawłowski z Pawłowa Mniejszego h. Korab (dw.63879) ca 1600-ca 1650
Marianna Jemiołkowska (dw.48196) ca 1600-ca 1650 & Piotr Madaliński h. Larysza (16.310.45) ca 1590-1639
Wiktoryna Jemiołkowski (dw.58327) ca 1600-ca 1650 & Łukasz Orzelski h. Dryja (dw.58302) ca 1610-1659
Wiktoryna Jemiałkowski (dw.52216) ca 1570-ca 1620 &1616 Stanisław Miedzianowski (dw.52203) ca 1580-ca 1630
Zofia Jemiołkowski (dw.27902) ca 1590-ca 1640 & Andrzej Modrzewski (dw.27896) ca 1600-ca 1650 .


JAMIOŁKOWSCY W WARSZAWIE

Liczne dostępne spisy ludności Warszawy dostarczają informacji, iż Jamiołkowscy zamieszkiwali Warszawę już XVIII wieku. Tu zamieszczam informacje ze spisów prezentowanych na stronie http://www.biblioteka.varsaviana.pl/ oraz http://www.przodkowie.com/

Taryffa domów miasta Warszawy....w 1784 roku ułożona

nr spisu 1010 - dom S. Jamiołkowskiego, ulica Krochmalna, zapłacił podatku 72 zł
nr. spisu 1027 - dom S. Jamiołkowskiego, ulica Grzybowska, zapłacił podatku 51 zł
nr. spisu 1242 - dom S. Jamiołkowskiego, ulica Pańska, zapłacił podatku 42 zł

Opis wszystkich pałaców, domów, kościołów, szpitalów i ich posesorów

Miasta Warszawy dla wygody publicznej wydany 1797

1010 - ulica Krochmalna, Jamolkiewicz (Aniolkowski) - S. Jamiołkowskiego
1027 - ulica Grzybowska Jamiołkowski
1242 - ulica Pańska Jamiołkowski

Taryffa domów miasta Warszawy....1807/1808

1027- ulica Grzybowska D. Jamiołkowski
1242 -ulica Pańska Dworek Jamiołkowski

Taryffa domów miasta stołecznego Warszawy 1821

1242 - ulica Pańska D. Jamiołkowski

Taryffa domów miasta Warszawy i Pragi (1852)

nr. 2402 ul. Nowolipki D. Jamiołkowski

Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854

Jamiołkowska Anna, kucharka, cyrkuł 11, Senatorska 478, kamienica ,właściciel SS Kochów
Jamiołkowska Julia, kucharka, cyrkuł 10, Krakowskie Przedmieście 392, Kościół Klarysek PP Wizytek
Jamiołkowska Maryanna, stypendystka, cyrkuł 2, Przyrynek 1884, Szpital Św. Ducha Starców
Jamiołkowska Maryanna, kucharka, cyrkuł 6, Nowolipie2417 ,Kamienica Bizenowicz Kazimierz
Jamiołkowski Adam, urzędnik, cyrkuł 2, Zakroczymska 1852 b. Kamienica Nalepiński Adam
Jamiołkowski Julian, czeladnik szewski, cyrkuł 1, Nowomiejska (Gołębia) 177, kamienica Śliwińska
Jamiołkowski Mikołaj, lokaj, cyrkuł 10, Tamka 2843, kamienica Czarnecka Joanna
Jamiołkowski Stanisław, parasolnik, cyrkuł 10, Krakowskie Przedmieście 410, Pałac Hr. Krasiński Wincenty
Jamiołkowski, Tomasz, ogrodnik, cyrkuł 6, Nowolipki 2402, dom Jamiołkowski Tomasz
Jamiołkowski Walenty, czeladnik grzebieniarski, cyrkuł 1, Krzywe Koło 184, Gralow
Jamiołkowski Wojciech, ogrodnik, cyrkuł 8, Wielka 1444 ,kamienica Lisowski Józef

Taryfa domów miasta Warszawy o przedmieścia Pragi - 1869 rok

Ulica Nowolipki numer nowy z lewej strony ulicy -17; numer dawny hypoteczny- 2402 Jamiołkowski Tomasz

Przewodnik warszawski informacyjno - adresowy na rok 1870

Jamiołkowska Krystyna, zakonnica, Tamka 25
Jamiołkowski Adam, emeryt, Furmańska 8
Jamiołkowski Franciszek, urzędnik, Przyrynek 9
Jamiołkowski Jan, rządca, domu Koźla 7
Jamiołkowski Jan, cz, stolarski ,Bednarska 17
Jamiołkowski Ignacy, urzędnik, Krak. - Przedmieście 57
Jamiołkowski Leon, cz. lakierniczy, Pańska 33
Jamiołkowski Marcin, cz. kowalski, Piekarska 5
Jamiołkowski Michał, utrz. dorożk, i Sto- Jerska 26
Jamiołkowski Piotr, utrz. dorożki, Nowogrodzka 10
Jamiołkowski Stanisław, parasolnik, Krak - Przedmieście 1
Jamiołkowski Tomasz, wł domu, Nowolipki 17
Jamiołkowski Tomasz, cz. tokarski, Mostowa 20
Jamiołkowski Walenty, cz. grzebieniaraski, Ogrodowa 36
Jamiołkowski Wiktor, m. Zduński, Pańska 66
Jamiołkowski Wojciech, dzierż, ogrodu, Belwederska 2

Jamiołkowscy w ksiągach adresowych lat międzywojennych (na podstawie www.polona.pl)
Księga adresowa „Warszawa” na 1920 rok

Imiołkowski Ignacy poseł Nagórna pow. Koło
Julian lekarz Krucza 43 tel 75-01
Marceli inżynier Mławska 1
Bronisława akuszerka Litewska 10
Tytus drukarnia Marszałkowska 97a
Teofil kawiarnia Bednarska 6
Michalina konfekcja damska Wspólna 36
Imiołkowski Lucjan warsztat mechaniczny ślusarstwo Twarda 40 lub 44
Imiołkowski Józef warsztat mechaniczny Chłodna 5
Konstancja sklep spożywczy Dzielna 60
Władysław sklep spożywczy Mokotów 29
Julian Mikołaj stolarz Ślepa 12

Książka informacyjno – adresowa „Cała Warszawa” 1930

Bronisława urzędniczka Marszałkowska 81
Helena Żurawia 21
Jadwiga Śniadeckich 22
Józefa Wilcza 13
Maria Freta 3
Maria emerytka Krucza 43
Marianna wł kawiarni Bednarska 6
Otylia urzędniczka Ks. Skorupki 12
Paulina emerytka Pańska 60
Teodozja Hoża 39 tel 247-09
Antoni handlowiec Górczewska 84
Daniel kupiec Marszałkowska 97 tel 101-11
Józef ksiądz Wronia 64 tel 27-71
Mieczysław urzędnik Grzybowska 69
Stanisław Przemysłowa 21
Stanisław wł domu Węgierska 10
Tadeusz malarz Szopena 15 tel 42-97

Jeden z przodków Jamiołkowskich - Jan był Prowincjałem Wileńskim Zgromadzenia Jezuitów i odegrał dosyć znaczna rolę w życiu Świętego Andrzeja Boboli. Cytuję za Ks. Józef Niżnikiem (z książki "Św. Andrzej Bobola. Niestrudzony wyznawca Chrystusa")

Z końcem 1626 roku upływały trzy lata pracy apostolskiej, jakiej Andrzej się oddawał po ukończeniu trzeciej probacji. Z uwagi na zdolności kaznodziejskie i osobiste cnoty Andrzeja postanowili przełożeni dopuścić go do uroczystej profesji czterech ślubów. By jezuita mógł złożyć profesję czterech ślubów, zakon wymagał od niego, obok gruntownej cnoty, przede wszystkim głębokiej nauki. Sprawdzianem jej był na pierwszym miejscu egzamin z całości nauk filozoficznych i teologicznych. Egzamin ów wypadł jednak dla Andrzeja niepomyślnie. Zwyczajnym biegiem rzeczy Andrzej Bobola mógł złożyć trzy śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, czyli mógł zostać tak zwanym pomocnikiem duchownym profesów - koadiutorem duchownym. Prowincjał (Litewski - przyp. mój) Jamiołkowski (Jan przyp. mój) pragnął jednak, by Andrzej Bobola złożył uroczystą profesję, zawierającą nadto czwarty ślub: specjalnego posłuszeństwa papieżowi co do misji oraz dodatkowe śluby, którymi profes Towarzystwa Jezusowego zobowiązuje się do zachowania w zakonie ubóstwa w pierwotnej Jego doskonałości i do wymawiania się od przyjęcia godności duchownych w zakonie i poza zakonem.

Jamiołkowski, w myśl zarządzenia generała Klaudiusza Aquavivy, zatwierdzonego dekretem piątej kongregacji generalnej jezuitów, zażądał od czterech księży, którym Bobola był bliżej znany, dokładnych informacji o jego postępie na drodze doskonałości, o zaletach i wadach jego charakteru oraz o zdolnościach do prac właściwych zakonowi. Nie dochowały się do naszych czasów opinie o Andrzeju ani nazwiska opiniujących. Musiały jednak być bardzo przychylne dla Boboli, skoro na ich podstawie Jamiołkowski i jego doradcy uznali za wskazane prosić generała zakonu - Vitelleschiego o dopuszczenie Boboli do uroczystej profesji, pomimo iż nie spełnił tak ważnego w tym względzie warunku, to jest nie uzyskał pozytywnego wyniku na egzaminie z całości nauk filozoficznych i teologicznych. Po odbytych naradach, dodatkowych wyjaśnieniach Bobola został wreszcie dopuszczony przez generała Vitelleschiego do profesji czterech ślubów, uwarunkowanej poprzednio usunięciem błędów.

W niedzielę dnia 2 czerwca 1630 roku odbyła się w kościele św. Kazimierza przy domu profesów w Wilnie podniosła uroczystość. Podczas Mszy św. odprawionej przez prowincjała Jamiołkowskiego złożył Bobola na jego ręce uroczystą profesję czterech ślubów, dodając do trzech zwykłych: ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, czwarty ślub - szczególnego posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej co do misji.

Ale księży spośród Jamiołkowskich było więcej. Oto sylwetki  niektórych  z nich:
        Ksiądz  Izydor Jamiołkowski, prowincjał księży Bazylianów, od lat przeszło 40 pasterz przy kość. tychże księży w Warszawie zm. 11 V 1834, żył lat 83 . Źródło Nekrologii Kuriera Warszawskiego.
            Ksiądz Stanisław Jamiołkowski (1834-1885)
    Ur. 25 .VIII 1834 w Jamiołkach Godziebach,  parafii Sokoły, w rodzinie drobnoszlacheckiej herbu Doliwa. Jego rodzicami byli Wojciech i Katarzyna z Duchnowskich,  posiadał liczne rodzeństwo: Franciszka (1822), Maryanna (1825), Ignacy Karol (1827), Apolonia (1829),  Franciszka Balbina (1832), Jan Andrzej (1837), Józefa Małgorzata (1839) oraz bliźniaki Konstanty i Józefa (1842).
    Po ukończeniu szkoły powiatowej o pięciu klasach w Łomży wstąpił w 1854 r. do seminarium sejneńskiego, skąd jako wybijającego się zdolnościami  skierowano w 1856 r. do Akademii Duchownej w Warszawie. Tu 22 VII 1858 r. przyjął święcenia kapłańskie. Skończył   studia w 1860 r. jako "kandydat (czyli doktor) teologii", po czym powrócił do macierzystej diecezji. Od 3 VII 1860 r. przez 6 lat był wikariuszem w rodzinnej parafii Sokoły kierowanej przez patriotycznego proboszcza W. Osińskicgo. Jako wikariusz całkowicie podzielał znangażowanie proboszcza w przygotowywaniu powstania i udzielał mu wszelkiej pomocy, m.in. w zbiórkach pieniężnych na rzecz powstaniu, budzeniu ducha narodowego w kazaniach itd. Naraziło go to na dolegliwości ze strony władz, choć zdołał uniknąć w przeciwieństwie do proboszcza wywózki na Sybir.
    W 1866 r. został przeniesiony  na stanowisko profesora w seminarium sejneńskim gdzie powierzono mu wykładanie języka polskiego, literatury i liturgii. 
   Rozwijał tu swe zamiłowania do  pracy badawczej. Oficjalne władze, pamiętając o jego związku  z powstaniem, zabroniły mu po kilku latach wykonywania pracy pedagogicznej w seminarium. W tej sytuacji powierzono mu probostwo w Kuleszach, które objął 11 Xl 1873 r. Szybko dał się poznać jako szanowany duszpasterz, dobry gospodarz, znawca i miłośnik tych stron, Uzyskał  godność kannonika honorowego kaliskiego. Był uznawanym autorytetem w zakresie historii Kościoła i liturgii, autorem m.in. rozpraw Opisanie kościoła sejneńskiego pod względem historycznym, architektonicznym i inwentarskim, Sejny 1871 (Rękopis w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Łomży), Monografii parafii Kulesze Kościelne, obszernej rozprawy napisanej w latach 1882-1884, dotyczącej parafii i historii poszczególnych wsi. Praca do dziś nic nie straciła ze swej wartości, choć pozostaje nadal w rękopisie w archiwum parafialnym.
    Był też ks. S. Jamiołkowski współredaktorem Encyklopedii Kościelnej, do której opracowal liczne hasła z zakresu historii Kościoła i liturgii, w tym m.in. Augustowska diecezja, t. I, Warszawa 1873, s. 488-189.
Zmarł 18 IX 1885 r. (według W.Jemielitego i J. Łupińskiego 20 IX) w rezultacie nieszczęśliwego wypadku, gdy owinięty w skórzany fartuch mający chronić go przed chłodem i błotem nie mógł się  wydostać spod przewróconego powozu, którym sam miał wyjechać spod plebanii. Źródło - kiedyś znalazłem w internecie, niestety obecnie nie jestem go z nazwy przywołać, bowiem link wygasł. Autorów przywołanego tekstu przepraszam. 
        Ksiądz Mateusz Jan Jamiołkowski w roku 1667 był wikariuszem parafii juchnowieckiej, w 1673 proboszczem parafii w Niewodnicy Kościelnej.
       Ksiądz Stanisław Jamiołkowski w początkach XIX wieku był proboszczem w parafii w Rutkach Kossakach.

Jamiołkowscy ginęli w Katyniu. Na stronie internetowej Katyń Memorial Wall odnalazłem trzech Jamiołkowskich: Bronisława, Konstantego, Ryszarda Seweryna.

Walczyli również w Powstaniu Warszawskim

Barbara Jamiołkowska, ps „Ara” ur. 1929-09-28, Warszawa, łączniczka oddział Chrobry.

Filomena Jamiołkowska, Siostra Agnieszka, ur. 1900-12-16 Jamiołki Piotrowięta, rodzice Konstanty i Kunegunda z Wnorowskich,oddział Kampinos szpital Laski, zmarła 1979 – 12 – 20 (z Jamiołkowskich Kowalków Kostulków przyp jj).

Janina Jamiołkowska „Sława” ur 1928 - 06 - 11, Warszawa sanitariuszka, w konspiracji Waligóra WSK Bakcyl, oddział Waligóra – szpit.św.Łazarza.

 Krystyna Jamiołkowska „Krysia” ur. 1921-11-07,Warszawa. rodzice Jan Józefa, ochotnik łączniczka Baszta - kom.B -3 .A.

Stefania Jamiołkowska „Kasia”, ur. 1921-01-01 Warszawa, st sierżant.

Antoni Jamiołkowski „Antoni”, „Zawi” 1892-10-11, oddz Zagończyk – sztab, zmarł 1962-02-25.

Bolesław Jamiołkowski ur 1926-08-08 Warszawa, strzelec, leg.AK nr 1.000, 15 p.p.

Jan Jamiołkowski „Lach” ur. 1897-09-25, Naruszewo plutonowy, rodzice Michał i Maria z Krawczewskich, plutonowy, udział w konspiracji Siekiera - 1 kom.plut.133 ,oddział Miłosz - 2 kom.plut.dysp, zmarł 1981-04-10 (z Jamiołkowskich Sieniutów przyp jj).

Jerzy Stanisław Jamiołkowski „Jastrząb” ur. 1924-06-16, Warszawa, rodzice Jan Zofia Brauman, kapral, konspiracja Siekiera 1 komp Miłosz - 2 kom.plut.dysp.

Klaudiusz Jamiołkowski „Cezar” ur. 1932-09-23, łącznik leg.AK nr 169 okręg Warszawa Kiliński - 8 kom.plut.III

Ryszard Jamiołkowski „Wiktor” ur. 1925-05-10, Warszawa, rodzice Józef i Maria, kapral, ochotnik oddział NSZ - bryg.zmot. - kom.LA St.Miasto - Śródm.

Stanisław Józef Jamiołkowski „Skorpion” ur. 1903-11-16, Żurawno, rodzice Edmund i Julianna z Argasińskich, oddział Radwan – plut.żand, zmarł 1994-06-27,

Zbigniew Jamiołkowski „Zen” ur. 1922-07-09, Warszawa, rodzice Aleksander i Jadwiga ze Stokowskch, strzelec, oddział Kryska - PKB – plut.żand., oddział Zośka - 2 kom.plut.III.

Zdzisław Konstanty Jamiołkowski ur. 1919-12-19 oddział Żywiciel.

Jadwiga Jemiołkowska „Wanda” ur. 1918-12-07, st sierżant Chrobry II - kom.Jeremi

Kazimierz Imiłkowski vel Domański „Blizna” podporucznik V obw. - 3 rej. Mokotów - 3 rej.

(źrodło Muzeum Powstania Warszawskiego

Informacje o Jamiołkowskich

represjonowanych przez Niemców

(z portalu straty.pl)

Zygmunt Jamiołkowski ur. 1922 - 10 – 22 w Bujnach, syn Franciszka i Maryanny z Zalewskich. Obóz KL Stutthof, od 1943 -02-90 do 1943 -04 -24 śmierć, numer obozowy 19473, do Stutthofu trafił z gestapo w Białymstoku, do obozowego szpitala.

Stanisław Jamiołkowski ur 1900 – 11 - 11 w Warszawie trafił do Stalgu VIII B, numer jeńca 1606, pozostał po nim stempel z datą 16.III.1940.

Bernard Jamiołkowski urodzony 1907 – 05 - 25 w Warszawie, Stalag I-A , nr jeńca 70863. Przekazany w dniu 12.IX.1941r. do Stalagu XXI-A .

 Józef Jamiołkowski ur 1909 - 01 - 21 w Zośkowie, żołnierz 42 p.p., Stalag VI-H, nr jeńca 11127, dn. 31.10.1940- zwolniony

Teofil Jamiołkowski ur w Bujnach strzelec, Stalag XXI-A, nr jeńca 1649, dn.13.12.1940 zwolniony jako inwalida do m. Ostrolęcze p-ta Scharfenwiese

Aleksander Jamiołkowski ur 1892 -03 15 w Jamiołkach Rawkach, syn Teofila i Maryanny Idźkowskiej, Obóz KL Stutthof numer obozowy 32261, polityczny, od 1944 -02 -28 do 1944-05- 30 śmierć.

Stanisław Jamiołkowski ur 1900 - 11-11 Warszawa strzelec, przydział wojskowy- mag. waf. ?, Stalag XII-C, nr jeńca 1606, dn.7.11.1942- zwolniony na roboty cywilne

Wacław Jamiołkowski ur 1907 – 04 - 30 w Jamiołkach Piotrowiętach, syn Juliana i Tekli Perkowskiej obóz KL Stutthof numer 34283, polityczny, od 1944 – 05 – 17 do 1944- 05 – 30, śmierć         Stanisław Filip Jamiołkowski ur 1907 – 04 – 30 Warszawa Buchenwald śmierć 1943 -11-21, data osadzenie 1943- 04- 17 Stapo Dortmund (liste)

Edward Jamiołkowski ur 1918 – 05- 16 Jamiołki Piotrowięta, syn Antoniego i Bolesławy Gąsowskiej KL Stutthof, numer 31715 , polityczny, od 1944-02- 12 do 1944-03 – 17 śmierć

Włodzimierz Jamiołkowski wspomniany tylko paczka PCK 1943-07-30,

Piotr Jamiołkowski ur 1903 – 01 -17 Białystok (prawdopodobnie syn Franciszka i Franciszki z Perkowskich a urodzony Truskolasy Niwisko przyp jj)

Leon Jamiołkowski ur. 1907 -02- 19, syn Bolesława i Wiktorii zmarł 1965 -03-15 , żołnierz 42 pp, wzięty do niewoli 1939 – 09 – 16 Manury (?) , trafił do Łambinowic Stalag I B, nr jeńca 13094, ,na wolność/roboty) 1940 – 7 – 01 ze Stalagu VI B (jest informacja, że od 1940- 10-11) Mildensweld k/Riedensburga Bawaria Adolf Wolf / gospodarstwo rolne, zwolniony kwiecień 1945

Bernard Jamiołkowski ur 1907 – 05 – 12 w Warszawie strzelec 84 p.p., Stalag XXI-A, nr jeńca 70863, dn.19.09.1941 zwolniony do domu.

Stanisław Jamiołkowski ur 1911 – 11-25 Łaś Toczyłowo strzelec 71 p.p., 5 komp., Stalag I-A i XX-B, nr jeńca 1128 dn.18.11.1940- zwolniony do Wehlau.

Jan Jamiołkowski ur 1915 – 01 – 27 Jamiołkach Piotrowiętach, syn Tomasza i Anny, jeniec wojenny 1940 -05 Niemcy Stalag III, kapral, artyleria, Stalag III-A, nr jeńca 10102, na karcie jenieckiej jest stempel z datą 17.05.1940r, zmarł 2003 - 04 – 19

Wincenty Jamiołkowski ur. 1915 - 04 - 07 Boguty Chruściele, strzelec piechota Stalag IX-A, nr jeńca 12310, dn.23.07.1940- zwolniony

Józef Jamiołkowski ur 1916 – 03 – 18 w Sokołach (prawdopodobnie syn Leopolda i Maryanny z Kalinowskich) bombardier, artyleria, Stalag XI-A, nr jeńca 35282

Kacper Jamiołkowski ur 1916- 12 – 04 Jamiołki Piotrowięta (chyba raczej Rawki, syn Wincentego i Aleksandry Mojkowskiej – przyp jj) st.ułan, 10 p.ułanów, Stalag XI-A, nr jenca 32772, dn.26.06.1940- zwolniony do Kl. Oscersleben

Jan Jamiołkowski 1920 – 03 – 20 Perki Franki syn Jana i Heleny z Perkowskich, roboty przymusowe rolnictwo od września 1941 miejsowość Schoenwiese do stycznia 1945, zmarł 2004 – 08 – 18.

Eugeniusz Jamiołkowski ur 1922-04-22 Truskolasy Stare z Napoleona i Apoloniiz Czajkowskich, roboty przymusowe rolnictwo od marca 1944 do kwietnia 1945 Drzagi k Lidzbarka Warmińskiego Max Lindner Lanwirtschaft Kieberg k Koenigdberg

Eugeniusz Jamiołkowski ur 1923 -03 – 26 w Jamiołki Kowale z Józefa i Stanisławy ze Stypułkowskich zm 1999-09 -12 roboty przymusowe od marca 1944 do maja 1945 Niemcy Samland skład amunicji

Marian Jamiołkowski ur 1923 -10 – 06 Perki Franki Jan i Helena z Perkowskich , roboty przymusowe w przemyśle od lutego 1944 do lipca 1944 potem miejscowość Memel do marca 1945

Stanisław Jamiołkowski ur 1924-01 01 Roszki Ziemaki syn Aleksandar i Heleny z Jabłońskich, roboty przymusowe w przemyśle od maraca 1943 do czerwca 1944 Koenigsberg

Jerzy Jamiołkowski ur 1924 -06 – 16, syn Jana i Zofii, Majdanek paczki PCK 1943-05-14, 1943-10-22

Bolesław Jamiołkowski ur 1926 -08- 08 Warszawa syn Wacława i Bigoczewskiej adres przed wojną Warschau, Ceglana 16 m. 17; M. Rybarczyk, Krucza 29 A.K. 15 Inf. Reg. Udział w powstaniu Łambinowice numer 105075 od 5 października 1944 Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344, versetzt 21.10.44 nach Stalag XVIII C

Mieczysław Jamiołkowski ur 1929 -04 – 29 Łapy syn Kazimierza i Józefy z Łapińskich roboty przymusowe od marca 1943 do sierpnia 1944 w Łapach ??

Józefa Jemiołkowska ur 1887 03 19 Warszawa Kl Stutthoff polityczny numer obozowy 87443 data osadzenia w obozie 1944 08 131 Sipo Warszawa

Maria Jamiołkowska 1922 01 24 obóz koncentracyjny uwięziona 1944 -09 – 17 E Warschau, Ravensbruck, Buchenwald, Ravensbruck

Zofia Jamiołkowska 1925-01-01 Warszawa KL Stutthof polityczny numer 101957 1944 – 09 – 29 Sipo Warschau.

Zofia Jamiołkowska 1908 -09 23 Gorzewo Walenty i Franciszka, roboty przymusowe przemysł od października 1944 do maja 1945 Havelberg (niederbarnim) Mittel deutsche Stahlwerke, zmarła 2003 -10 – 14.

Stefania Jamiołkowska 1921- 01 -01 Warszawa Teodor matka z d Laskowska podoficer, A.K., dn.5.10.1944r. w Warszawie wzięta do niewoli niemieckiej, nr jenca 106483, dn.21.11.1944 ze Stalagu IV-B przekazana do Stalagu IV-F, ostatni zapis na karcie jenieckiej-21.11.19

Janina Jamiołkowska 1922 12 26 Warszawa Jan i Maryanna wieś Karniewo Maków Mazowiecki, roboty przemysłowe rolnictwo od kwietnia 1940 do stycznia 1945 Petersdorf Koenigsberg

Józefa Jamiołkowska 1923 -01 -18 Kruszewo Wypychy Jan i Anna, maj 1942 do stycznia 1945 Saduny, zmarła 2004 – 05 - 28

Zofia Jamiołkowska 1923 – 03 – 08 Warszawa Wojciech i Helena zm 1991 - 11 - 14 roboty przymusowe od października 194 do kwietnia 1945 Uslar

Katarzyna Jamiołkowska ur 1923 12 04 Zalesie Jan i Zofia roboty przymusowe rolnictwo od kwietnia 1943 stycznia 1945 Nikelsdorf (Samland)

Maria Jamiołkowska ur 1924 – 01 – 01 Warszawa Teodor Stefania roboty przymusowe przemysł od października 1944 do lutego 1945 Małomice Lubin (fabryka samolotów)

Zofia Jamiołkowska ur 1924 09 25 Grzymała Jan i Jadwiga roboty przemysł od lipca 1943 d maarca 1945 Marsberg Westfalia

Eugenia Jamiołkowska ur 1925 – 03 – 24 Rzgów Wincenty i Klara roboty przymusowe od lipca 1941 do czerwca 1942 Berlin i od lipca 1942 do maja 1945 Berlin Otto Ewald

Stanisława Jamiołkowska 1928 - 01 - 04 Truskolasy Olszyny Józef i Wiktoria ,obóz koncentracyjny Ravensbrueck Sachsenchausen od czerwca 1944 kwietnia 1945, zmarł 2000 -11- 26

Źródła Instytutu Pamięci Narodowej

Podlasie było obszarem aktywnego i długotrwałego oporu zarówno przeciwko okupantowi niemieckiemu i sowieckiemu. Szukając korzeni swoich najbliższych,w trakcie kwerendy w IPN, niejako przy okazji odnotowywałem wszystkich Jamiołkowskich, ale także wszystkich żołnierzy podziemia z gmin Sokoły oraz Juchnowiec Kościelny. Tu prezentuję tylko Jamiołkowskich (zainteresowanym informacjami o pozostałych służę własnym bezpośrednim kontaktem).

Należeli do różnych organizacji niepodległościowych. Na terenie Sokół to głównie Narodowa Organizacja Wojskowa, przekształcona następnie w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Nie jestem zawodowym historykiem i nie czuję się kompetentny do zamieszczania opracowania historycznego. Natomiast uznałem, że jest moim obowiązkiem ich postaci, najczęściej szeregowych członków polskiego oporu, wydobyć z zapomnienia.

Wśród Jamiołkowskich pięciu to moi Sieniutowie (taki odwieczny przydomek nosi ten nasz ród Jamiołkowskich), w tym stryj Kazimierz Kukułka” s Jana ur 1912 w Roszkach Chrzczonach, zam Wólka Juchnowiecka, członek AK od 1941 zwerbowany przez „Rzekę”, członek grupy dywersyjnej, żołnierz plutonu „Hopa”, po wojnie brał udział w akcjach oddziału „Marka”.

Pozostali Sieniutowie to:

Jamiołkowski HenrykWicher”, s. Stanisława i Maryanny ur 1927 Jamiołki Piotrowięta, zam. Bruszewo, w 1949 roku skazany na 8 lat za „pomoc bandom”,

jego brat Jamiołkowski MieczysławSochaczew” s. Stanisława i Maryanny, ur 1925 Jamiołki Piotrowięta, zam. Bruszewo

Jamiołkowski Józef  s Pawła ur 1915, Chmielewo

jego brat stryjeczny Jamiołkowski Stanisław Sroka” s Franciszka ur.1913 Chmielewo,

Pozostali, których udało mi się ustalić to:

Jamiołkowska Leonia Służba Pomocnicza Kobiet sprawa „Mazur”

Jamiołkowski Antoni „Wierzba” s. Franciszka i Maryanny, ur. 1914, zam Bujny

Jamiołkowski Edward „Żorż” s. Stanisława i Feliksy ur.1924 Jamiołki Rawki, u „Trzaski”

Jamiołkowski Franciszek „Rybak” s. Jana ur.1910 Łaś Toczyłowo dca drużyny

Jamiołkowski Franciszek „Dąb”s. Konstantego ur. 1917, Stokowo Szerszenie, gm Czyżew,

Jamiołkowski Jan „Burza”,s Tomasza i Anny ur 1915, Jamiołki Piotrowięta, d- ca kompanii 5

Jamiołkowski Józef „Szczygieł” s. Stanisława ur. 1914, Jamiołki Godzieby

Jamiołkowski Józef „Remo” s. Stanisława ur. 1925, członek PAS krypt Chrobry u Burego i Rekina wcielony do kompani Komendy powiatu Mazur, u „Trzaski”

Jamiołkowski Kazimierz s. Jana i Maryanny ur.1924 w. Łapach Goździkach, zdezerterował z wojska KBW w czerwcu 1945 r w okolicach Drohiczyna, wyjaśniając motywy dezercji zeznał „sumienie nie pozwalało mi strzelać do Polaków”

Jamiołkowski Stanisław „Wierzba” s. Stefana ur. 1903, Bruszewo, u „Babinicza”

Jamiołkowski Stanisław „Wierny” s. Aleksandra ur. 1910 Łaś Toczyłowo,

Jamiołkowski vel Jankowski Władysław „Fakir” s. Walentego, Dąbrowa Michały, d-ca plutonu w IV kompanii, u Żbika.

Uwaga: dane biograficzne pochodzą z dokumentów UB.


Z żyjących największą sławę zdobyli: prof. Michele Jamiolkowski - profesor Politechniki Turyńskiej, światowy autorytet geotechniki (m.in. uratował krzywą wieżę w Pizie) oraz prof. Andrzej Jamiołkowski - fizyk. Jego biogram znaleźć można w Wikipedii. Jest rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a był nim również w latach 1993 - 1999.

W internecie można znaleźć jeszcze innych Jamiołkowskich, ale to zajęcie pozostawiam ciekawym.