Historia Genealogiczna Jamiołkowskich


Na stronie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej jest dostepna książka mojego autorstwa "Historia Genealogiczna Jamiołkowskich", gdzie można zapoznać się z wynikami historycznych badań tego rodu i regionu gdzie żyli i działali

http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=13544