Jest to najnowsza wersja mojej strony. Zawartość poprzedniej od lat nie była aktualizowana. W międzyczasie prowadziłem intensywne kwerendy, niemniej zawęziło się pole moich genealogicznych zainteresowań, przyszedł czas na syntezy. Dorobek kwerend z ostatnich lat zapisywałem w komputerze wyłącznie w formie zwartych opracowań, nazwijmy to, książkowych. Uznałem, że warto je tu przedstawić. Aby nie bawić się w czasochłonną i kosztowną rekonstrukcję przyjąłem, że najprościej nałożyć nową warstwę startową. Składa się ona wyłącznie z odsyłaczy.

Do starej strony

Do moich opracowań, które istnieją gdzie indziej w sieci

Historia genealogiczna Jamiołkowskich

http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=13544&from=pubstats

Zawartoœć powyższego opracowania, w wyniku nowych odkryć, ulega sporym dezaktualizacjom, jednak dzięki uprzejmości wójta gminy Sokoły, co jakiœ czas uzupełniana, zmieniona redakcyjnie wersja Jamiołki i Jamiołkowscy – historia rodzinna wisi na portalu gminy
http://www.sokoly.pl/gmina/historia/181-jamiolkowscy-hist


Do zarysu przewodnika po zasobach metrykalnych

Do genealogii rodzinnej

Genealogia (opis drzewa) Jamiołkowskich Sieniutów (duży plik 7,2 MB)
Genealogia (opis drzewa) Andruk Mogilewskich
Genealogia (wywód) Gwozdków i Dzieniszewskich
Genealogia (wywód) Gałaszewskich i Tokarewiczów

Przyczynek do genealogii wielkopolskich Jemiołkowskich i Jemiołowskich Wielkopolscy Jamiołkowscy

Wreszcie (bo nie zajmowałem się w ostatnich latach wyłącznie genealogią)
Do książki mojego autorstwa Pajęczyna Rekonstrukcja historii NSZZ Solidarnoœć w BZPB Fasty (13 grudnia 1981 – 22 czerwca 1989)